wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Połączenia VPN

USERS: VPN

Dostęp do serwera HamNET via VPN

Możesz połączyć się z serwerm HamNET poprzez połącznie z OpenVPN jęśli jest na taką możliwosć skonfigurowany. Przykładowa konfiguracja użytkownika została opisana poniżej.

Co jest potrzebne:

  •     licencje i znak krótkofalowca
  •     konto na serwerze HamNET (kontak z administratorem serwera)
  •     dostęp do internetu

Musisz zainstalować na swoim komputerze program "OpenVPN Desktop Client Download for Windows" oraz pobrać poniższe pliki:

  •         Serwer certificate
  •         Plik konfiguracyjny TCP (xxxx-tcp.ovpn)
  •         Plik konfiguracyjny UDP (xxxx-udp.ovpn)

Po zainstalowaniu OpenVPN powinny się pojawić  nowa ikonka w na belce systemowej:

vpn

Kliknij lewym klawiszem myszy oby otworzyć program.

Kliknij na znak + w "Connection Profiles".

vpn

Wybierz opcje "Local file" i po kliknięciu "Import" wczytaj plik sr6dwh-tcp.ovpn

vpn

Zapisz profil kilkając na "Save" . Zaimportuj podobnie profil z plikiem "sr6dwh-tcp.ovpn".

Kliknij na profil "sr6dwh-tcp" aby połączyć się z sr6dwh

vpn

Wpisz swój znak i hasło dla Twojego konta na sr6dwh i kliknij "Login". Następnie jesli pomyślnie

przebiegnie proces połączenia z serwerem sr6dwh otrzymsza informacje:

vpn

 

Po zalogowaniu i zestawieniu połączenie Twój komputer otrzyma adres IP od serwera sr6dwh.

Jeśli połącznie z plikiem konfiguracyjnym "sr6dwh-udp" nie powiodło się użyj drugiego typu "sr6dwh-tcp".

Po poprawnym zestawieniu połączniea VPN z sr6dwh HamNET serwerem możesz w przeglądarce napisać:

http://sr6dwh.ampr.org

Bęziesz mógl połączyć się z sererem Audio i Video aby zrocić połączenia z innym krótkofalowcami którzy korzystają z tego lokalnego HamNET servera.