wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
AS numery i BGP4 routing

AS numery i BGP4 routing

Artykuł w trakcie opracowania

Hamnet v2.0 : AS numery oraz BGP4 routing w sieci AMPRNet

Lokalne AS numery dla BGP4 routing sieci AMPRNet są koordynowane od Sierpnia 2009 przez DL IP koordynatora oraz w porozumieniu z koordynatorami sąsiednich krajów w Europie. 

Ze względu na złożoność sieci radioamatorskiej wybrano protokół BGP który idealnie nadaje się do tego typu sieci. Podstawą funkcjonowania BGP (Boarding Gateway Protocol) jest system autonomiczny, (ang. Autonomous System (AS)), czyli sieć lub grupa sieci pod wspólną administracją i ze wspólną polityką routingu. Systemy autonomiczne identyfikowane są za pomocą numerów, zwanych numerami AS. BGP jest protokołem routingu , który pozwala na automatyczne połączenie pomiędzy stacjami sieci Hamnet. Stacje są połączone przez szerokopasmowych łącze bezprzewodowe nazywanymi segmentami. Zalecaną lekturą jest opracowanie przez OE7FMI & OE7BKH opis o BGP i HamNET "ProtokolBGP.pdf" przetłuaczona przez Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA (serdeccznie dziękuje OE1KDA że zgodził się na zrobienie tłumaczenia).

Przydział bloków adresowych ASN dla poszczególnych krajów:

 • OE Austria 64512-64599

 • I Italy 64600-64619
 • DL Germany 64620-64683
 • LX Luxembourg 64684-64685
 • CR Croatia 64686-64690 Wiki
 • PA Netherlands 64691-64694
 • S5 Slovenia 64695-64704
 • HA Hungary 64705-64707
 • EA Spain 64708-64719
 • HB Switzerland 64720-64739 Wiki
 • HB0 Liechtenstein 64740-64741
 • F France 64742-64777
 • ON Belgium 64778-64788 Wiki
 • TA Turkey 64789-64799 Wiki
 • SP Poland 64800-64839
 • * Test and BGP Confederations 65510-65534

 Koordynacja IP adresów: http://www.poland.net-44.ampr.org  

Podział zakresów AS dla poszczególnych okręgów

 • SP1: 64800 - 64803
 • SP2: 64804 - 64807
 • SP3: 64808 - 64811
 • SP4: 64812 - 64815
 • SP5: 64816 - 64819
 • SP6: 64820 - 64823
 • SP7: 64824 - 64827
 • SP8: 64828 - 64831
 • SP9: 64832 - 64835

Lokalne testy:

 • SPTEST1-AS: 64836
 • SPTEST2-AS: 64837
 • SPTEST3-AS: 64838
 • SPTEST4-AS: 64839

 

Propozycja nowego podziału IP adresów (analiza):

Polska ma przydzielony zakres adresów 44.165.0.0/16.

Wzorem kolegów z sąsiednich krajów (bazując na ich doświadczeniu) IP adresy dla backbone network należy wybrać z końcowej zakresu dostępnych  adresów: 44.165.251.0/24, 44.165.252.0/24, 44.165.253.0/24 do 44.165.254.0/24, co daje 1024 adresów dla AS i jest wystarczająco.

May 36 numerów AS (w tym 4 do testów):  256/36=7 czyli daje nam 7 bloków adresów po 255 adresów na każdy numer AS.

Należy ustawić podział 4 bloki adresów na jeden numer AS np 44.165.32.0/23 (44.165.32.0 do 44.165.35.255) co daje 1024 adresów i jest to wystarczająca liczba oraz się mieści w założeniu 7 bloków adresów na jeden AS numer przy dostępnych 36 numerach AS dla Polski.

Nazwy hostów backbone network

Aby zapewnić jednolitośc w nazewnictwie na poziomie backbone sieci dla routerów przyjęto następującą formę nazewnictwa

Przykład nazyw hostów routerów: