HamNET

HamNET Network
High-speed Amateur radio Multimedia NETwork

Czym jest sieć HamNET ?

High-speed Amateur radio Multimedia NETwork (geneza nazwy HamNET) jest przede wszystkim bazująca na radiu, protokole TCP/IP, o dużej szybkości sieci dla radioamatorów. Sieć HamNET jako nowoczesna, z szybkim medium oferuje wiele możliwych zastosowań:
❖Transmisję danych danych APRS,
❖ Łącza pomiędzy przemiennikami systemu D-Star,
❖ Transmisję poczty elektronicznej np w systemie WinLink2000,
❖ Transmisję obrazów amatorskiej telewizji,
❖ Transmisję głosu – VOIP przez serwer „Mumble”,
❖ Wymianę informacji w systemie „Instant messaging” (Jabber / XMPP),
❖ Dostęp do amatorskich witryn WWW dostęp przez przeglądarkę internetową do dxcluster,
❖ Zdalny dostęp do odbiorników SDR i radiostacji sterowanych poprzez siec,
❖ Zdalne sterowanie przemienników amatorskich,
❖ Przekazywanie obrazów kamer typu WebCAM.
Obecnie, szybkość transmisji w sieci HamNET jest pomiędzy 1Mb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii. Sieć HamNET ma jedną wspólną cechę, używa protokołu TCP/IP jako protokołu warstwy nośnej. Ponieważ podstawowy protokół jest TCP/IP wykorzystuje się tu protokół AXIP dla warstwy AX.25 więc obecna infrastruktura sieci AX.25 jest widziana w ramach HAMNET.


Czym nie jest HamNET?

HamNET nie zastępuje Internetu. HamNET nie oferuje dostępu do Internetu. HamNET jest zamkniętą siecią dla radioamatorów zapewniającą szybka komunikacje poprzez radiowe linki w oparciu o dostępną technologie. Wykorzystywane są także bramki Amprnet w celu połączenia lokalnych sieci po całym świecie dzięki temu krótkofalowcy z Polski mogą łączyć się z innym krótkofalowcami na świecie którzy mają swoje lokalne radiowe sieci podłączone do bramki Amprnet.
Sieć HamNET może być uzupełnieniem kanału łączności w sytuacjach kryzysowych w ramach współpracy z innymi jednostkami jako kanał cyfrowej łączności którego niezależna infrastruktura od istniejącej sieci Internet oparta jest o własne linki radiowe.

Więcej o sieci HamNET znajdiesz w opracowaniu Waldka SP2ONG:

Sieć HamNET (PDF)